Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Ravintotalot Oy

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Saku Vesterinen vesterinen.saku@ravintolafactory.com

3. REKISTERIN NIMI
Backyard Pick ravintolan tallentava kameravalvonta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kameravalvonnan tarkoituksena on:

Suojata omaisuutta

Ennaltaehkäistä rikoksia

Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä

Varmistaa ja lisätä turvallisuutta

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa muodossa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Valvontakameroiden välittämä analoginen ja digitaalinen kuvamateriaali.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään 2vk.

11. TIEDOTTAMINEN REKISTERIIN TALLENTAMISESTA
Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa backyardpick.fi